Patricia Opande, CHRMA

Position/Status

Head of Human Capital Management

E-mail Address

patricia@kcau.ac.ke

Academic Qualification

  • MBA HRM (UoN);
  • MA Communication (UoN);
  • BA Linguistics (UoN)
  • CHRMA (Certified HR Metrics and Analytics)
Patricia Opande, CHRMA
Patricia-Opande-Head of Human Resources
patricia@kcau.ac.ke